W Internecie oraz prasie o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym systematycznie publikowane są informacje o przetargach budowlanych

W Internecie oraz prasie o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym systematycznie publikowane są informacje o przetargach budowlanych. To nic innego jak zamówienia w formie konkursów na wykonanie od podstaw rozmaitych obiektów użytkowych. Organizują je przede wszystkim instytucje państwowe, a nieco rzadziej przedsiębiorstwa prywatne.

Idealna szansa dla rozwijających się firm

Przetargi budowlane (więcej: http://www.przetargi.info/branch/budownictwo_pl) dzielą się na ograniczone oraz nieograniczone. Te pierwsze są skierowane do wąskiej liczby podmiotów, natomiast drugie do wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców (stanowią około 80% zamówień). Podstawowe warunki przystąpienia do takiego przetargu to spełnianie konkretnych wymogów ustalonych przez zlecającego, niekaralność, posiadanie wysokich kompetencji i stosownych certyfikatów, dysponowanie odpowiednim sprzętem i grupą doświadczonych pracowników, a także dobra sytuacja finansowa. Ogłoszeń należy szukać głównie na stronach www poszczególnych instytucji i przedsiębiorstw, na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych, w serwisach gospodarczych i w sekcjach tematycznych gazet papierowych.

Składanie ofert i wyniki

Jeśli prowadzimy firmę i chcemy wygrać omawiany przetarg, to powinniśmy przede wszystkim złożyć ofertę wraz z wszelkimi wymaganymi dokumentami. informacją na temat możliwych do wykonania usług, dokładnym kosztorysem i referencjami od poprzednich klientów. Zabronione jest z pewnością zaniżanie kosztów robót, co zresztą nie ma większego sensu, bo i tak przeważnie wybierana jest oferta najlepsza pod względem jakościowym. Cena odgrywa tutaj raczej rolę drugorzędną. Przetargi budowlane trwają średnio około 45 dni, a ich rezultaty są prezentowane w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Biorący w nich udział przedsiębiorcy są natomiast powiadamiani indywidualnie przez komisje decyzyjną.